Dương Triệu Vũ: “Tôi từng rất ghét Đàm Vĩnh Hưng”

Dương Triệu Vũ: “Tôi từng rất ghét Đàm Vĩnh Hưng”

0
NÓI ĐI, NGẠI GÌ! | Trước khi trở thành tri kỷ đời nhau như bây giờ, Dương Triệu Vũ từng rất ghét Đàm Vĩnh Hưng. Thế nhưng, Mr. Đàm đã "xuất chiêu" khiến Dương Triệu Vũ điêu đứng trong một đêm mưa tháng 6.