Tịch thu ngoại tệ mua bán trái phép

Tịch thu ngoại tệ mua bán trái phép

00:34 17/11/2011 0

Với những quy định xử phạt mới ban hành, số tiền phạt và tịch thu liên quan đến ngoại tệ sẽ tăng gấp nhiều lần so với trước đây.