Nhà văn Nguyễn Việt Chiến, tác giả tiểu thuyết Mùa khát, chia sẻ tại tọa đàm /// Ảnh An An

10 năm cho 1 ‘Mùa khát

0
Buổi tọa đàm và ra mắt cuốn tiểu thuyết Mùa khát của nhà văn, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến diễn ra sáng nay, 10.1, tại Hội Nhà văn Hà Nội.
‘Mùa khát’ cuộc giao duyên giữa ảo và thực

Mùa khát’ cuộc giao duyên giữa ảo và thực

0
Nhân vật là cốt tử của tiểu thuyết. Mùa khát (ảnh) nhiều nhân vật. Đặc điểm chung của các nhân vật, dù gốc gác nào, đẳng cấp nào, trình độ nào, phái tính nào cũng đều là những con người mang nhiều tính người nhất.