Người tiêu dùng bị móc túi

Người tiêu dùng bị móc túi

03:39 11/04/2012 0

Quá nhiều tầng nấc trung gian trong khâu phân phối khiến người dân đô thị luôn phải mua lương thực - thực phẩm với giá cao dù được mùa hay mất mùa.