Bayer và cột mốc mua, bán quan trọng

Bayer và cột mốc mua, bán quan trọng

15:46 17/10/2017 0

Những ngày tháng 10.2017 đánh dấu cột mốc quan trọng với Bayer khi tập đoàn này có những tiến triển trong việc hoàn tất mua lại Monsanto thông qua việc bán một số lĩnh vực kinh doanh Khoa học Cây trồng cho Công ty BASF.