Chưa có nhà, đừng đua đòi sắm ô tô!

Chưa có nhà, đừng đua đòi sắm ô tô!

06:00 16/09/2016 17

Ông bà ta đã nói “an cư lạc nghiệp”, trước hết phải có nhà, rồi muốn mua gì thì mua. Nhưng nhiều người mới tích góp được vài trăm triệu đã muốn sắm ô tô đi cho bằng thiên hạ, trong khi vẫn ở nhà thuê.