Ngửi mùi đoán tuổi

Ngửi mùi đoán tuổi

0
Hãy quên đi botox và thuốc nhuộm tóc, người đối diện có thể đoán tuổi của bạn thông qua mùi cơ thể. Theo báo cáo đăng trên chuyên san PloS ONE, những người tham gia cuộc nghiên cứu do Trung tâm mùi vị hóa chất Monell (Mỹ) phân biệt được 3 độ tuổi dựa vào mùi, từ 20 - 30, 45 - 55, 75 - 95.