/// Ảnh: Shutterstock

Khí hậu 'nặn' mũi người

0
Hình dạng mũi người khác nhau là do quá trình chọn lọc tự nhiên nhằm phản ánh những điều kiện khí hậu khác nhau, theo kết quả nghiên cứu mới của Mỹ.
Kỳ diệu mũi người

Kỳ diệu mũi người

0
Mũi người có thể ngửi đến 1 nghìn tỉ mùi khác nhau, tức gấp cả tỉ lần so với dự đoán trước đây. Kết quả nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia của New York (Mỹ) thực hiện đã bác bỏ quan niệm lâu nay cho rằng mũi người vốn chẳng thính.