mung 5 thang gieng

234 người chết do TNGT trong 6 ngày

234 người chết do TNGT trong 6 ngày

0
Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng, cả nước có 234 người chết, 301 người bị thương vì TNGT.