mux

Thế giới Hồi giáo ảo

Thế giới Hồi giáo ảo

0
Tương tự như trò chơi Second Life, lần đầu tiên người dùng máy tính kết nối internet sẽ bước vào thế giới Hồi giáo ảo với chương trình có tên gọi Muxlim Pal, tại địa chỉ http://muxlim.com/.