my cam huawei

Huawei kiện đạo luật quốc phòng Mỹ

Huawei kiện đạo luật quốc phòng Mỹ

0

Ngày 29.5, tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei quyết định kiện một đạo luật quốc phòng của Mỹ cấm các cơ quan chính phủ sử dụng thiết bị Huawei vì lý do an ninh quốc gia. Đọc thêm

/form>