Người đi trước Đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam

Người đi trước Đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam

06:31 21/02/2021 0

'Lê Huy Tiếp là người nhập cuộc táo bạo vào nền mỹ thuật Việt Nam. Ông thuộc thế hệ họa sĩ thứ nhất của Đổi mới và đã cùng các đồng nghiệp mở đầu câu chuyện đi trước Đổi mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam từ đầu những năm 1980', họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đánh giá.

Tác phẩm Bé Uyên Minh (tác giả Cao Nam Tiến) bị cào xước mặt vẫn tiếp tục được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 /// NSCC

Nhạt nhòa Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam

06:57 02/12/2020 0

Khúc mắc trong quy trình tổ chức, nhạt nhòa tác phẩm tham dự, Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm nay chưa thể là khuôn mặt cho mỹ thuật toàn quốc trong 5 năm qua.