Nam A Bank được bổ sung hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

0

Nam A Bank vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận cho bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động.

Nam A Bank được bổ sung hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 16.10.2017, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-NHNN về việc bổ sung Điểm 8 Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/08/1992 của Nam A Bank. Theo đó, Nam A Bank được phép “hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế trong phạm vi do Ngân hàng Nhà nước quy định”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22.8.1992 của Nam A Bank.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung hoạt động ngoại hối nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14.8.2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 05.10.2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN. Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp Nam A Bank nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường tài chính - ngân hàng hiện nay.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Một số công ty bất động sản có nguy cơ “vỡ” trái phiếu doanh nghiệp

Một số công ty bất động sản có nguy cơ “vỡ” trái phiếu doanh nghiệp

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho thấy, cuối năm 2022 và 2023 - 2024 sẽ là giai đoạn khó khăn về dòng tiền đối với các công ty bất động sản có khối lượng trái phiếu đến hạn lớn. Đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ có chất lượng tài sản kém sẽ gặp nhiều khó khăn trong xoay vốn.