Nam A Bank tổ chức đại hội đồng cổ đông sáng 29.4 /// Ảnh: T. Xuân

Nam A Bank chia cổ tức gần 15%

11:17 29/04/2021 0

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) bức xúc vì đã 3 năm, từ năm 2019 đến nay chưa nhận được đồng cổ tức nào.