Băng rừng săn nấm lim xanh

Băng rừng săn nấm lim xanh

2
Từ những gốc gỗ lim mục mọc lên loại nấm có tác dụng chữa bệnh. Cũng từ đó, có những người ngủ núi, nằm sương để tìm loại nấm này. Đó cũng là một cách giúp họ có thêm thu nhập từ lộc rừng.
Người vùng cao Thanh Hóa đổ xô hái nấm lim

Người vùng cao Thanh Hóa đổ xô hái nấm lim

0
Khoảng 2 tuần gần đây, nhiều người dân ở các huyện miền núi Như Xuân, Như Thanh (Thanh Hóa) kéo nhau vào rừng hái nấm lim về bán với giá 60.000-100.000 đồng/kg. Mỗi ngày một người dân kiếm được từ 300.000-500.000 đồng.
/form>