Một cơ sở của Crusoe tại bang Montana /// Ảnh chụp màn hình Business Insider

'Hốt bạc' nhờ đào Bitcoin ngay tại giếng dầu mỏ

1
Trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng quan tâm về tác động môi trường của việc “đào Bitcoin”, công ty Crusoe Energy lại thu hút được nguồn đầu tư từ nhiều công ty lớn nhờ tìm ra giải pháp năng lượng mới.