Người nặng nợ với thổ cẩm

Người nặng nợ với thổ cẩm

0
Một đời thăng trầm bên khung dệt, nghệ nhân Néang Nhây (ngụ ấp Srây Kốth, xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên, An Giang) đã góp phần vào việc giữ gìn và đưa thổ cẩm Khmer vươn xa…