Tiêm vắc xin Nanocovax cho người tình nguyện ở Long An  /// Huy Thăng

Giải bài toán thiếu vắc xin Covid-19

1
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hơn mỗi ngày, bài toán đặt ra với Việt Nam là làm sao đẩy lùi dịch Covid-19 sớm nhất trong điều kiện thiếu vắc xin.