Hành trình 9 năm kiên trì gìn giữ chất lượng Nhật Bản

Hành trình 9 năm kiên trì gìn giữ chất lượng Nhật Bản

14:00 26/12/2020 4

Với tâm huyết mang sản phẩm phòng ngừa đột quỵ chất lượng Nhật Bản tới cộng đồng, Dược Hậu Giang chưa ngừng nghỉ một ngày, vượt qua nhiều thử thách khắt khe để luôn giữ gìn chứng nhận thành viên JNKA suốt 9 năm qua.