Ứng dụng NCOVI trên hệ điều hành Android /// Ảnh chụp màn hình M.H

Người dân thực hiện khai báo y tế như thế nào?

2
Hai ứng dụng NCOVI và Vietnam health declaration đã được các doanh nghiệp phát triển đưa vào kho ứng dụng Appstore và Google play. Song, hiện ứng dụng chỉ mới xuất hiện trên Google play mà chưa lên Appstore.