Nguy cơ 'ngầm hóa'

Nguy cơ 'ngầm hóa'

04:52 19/02/2019 1

Ngay cả loại hình kinh doanh phổ biến, chiếm đa số trong nền kinh tế như hộ kinh doanh cá thể cũng được coi là một khía cạnh của kinh tế ngầm do đóng góp vào ngân sách quá ít so với thực tế.