iPhone phổ biến ở các quốc gia Five Eyes

iPhone phổ biến ở các quốc gia Five Eyes

08:02 10/03/2022 0

Cuộc khảo sát mới đến từ StatCounter cho thấy iPhone là thiết bị phổ biến nhất ở các quốc gia Five Eyes (Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand) cũng như ở Nhật Bản, Bắc Âu, Pháp và Ả Rập Xê Út.