new california

Địa hạt của "bang" New California là vùng có màu xanh /// newcaliforniastate.com

Tuyên ngôn lập 'bang thứ 51' ở Mỹ

0
Tờ USA Today hôm qua đưa tin những người sáng lập cái gọi là New California đã tiến thêm một bước đến việc lập bang khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập tách khỏi bang California ở Mỹ.