Ngạc nhiên - Thơ Hồ Huy Sơn

0 Thanh Niên

Trước một con đường bằng phẳng, mình không thể không ngạc nhiên

Ngạc nhiên trước những cái bắt tay bịn rịn

Ngạc nhiên trước những nụ cười đầy cảm kích

Ngạc nhiên khi bông hoa có thể thắm mãi không tàn

Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Trước một con đường bằng phẳng, mình không thể không ngạc nhiên

Ngạc nhiên trước những cái bắt tay bịn rịn

Ngạc nhiên trước những nụ cười đầy cảm kích

Ngạc nhiên khi bông hoa có thể thắm mãi không tàn

Minh họa: Tuấn AnhMinh họa: Tuấn Anh

Có rất nhiều người bình thản trước nỗi đau

Lại có những người chưa một lần biết về vết xước
Ngạc nhiên bởi những điều biết trước
Mình đang tồn tại cũng là một điều ngạc nhiên!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm