Sức sống mới nơi non nước xứ Mường

Sức sống mới nơi non nước xứ Mường

12:48 18/02/2022 0

Hòa Bình giờ đã đổi thay nhiều ở những nơi rẻo cao, núi sâu, người Mường cùng đồng bào các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mông dần vượt qua nghèo đói, bừng bừng khí thế phát triển kinh tế với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.