Chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn

Chưa phải trả nợ gốc trong thời gian ân hạn

16:15 05/10/2016 0

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết khi khách hàng vay vốn để mua, thuê nhà ở xã hội, kỳ hạn trả nợ gốc được quy định 12 tháng/lần kể từ ngày người vay nhận khoản vay đầu tiên.

Hộ mới thoát nghèo được vay ưu đãi trong 5 năm

Hộ mới thoát nghèo được vay ưu đãi trong 5 năm

10:44 20/01/2016 0

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) hiện đang áp dụng mức cho vay dành cho hộ mới thoát nghèo để sản xuất, kinh doanh ngang với mức lãi áp dụng như đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ (mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo hiện là 50 triệu đồng/hộ).

Phát hiện nhiều sai phạm tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Phát hiện nhiều sai phạm tại Ngân hàng Chính sách xã hội

03:15 13/09/2014 1

Ngày 12.9, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010 theo Quyết định 101/2007 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ rõ nhiều thiếu sót, vi phạm của Ngân hàng Chính sách xã hội và các địa phương.