/// Reuters

Thêm ngân hàng Đức hứng chịu sóng gió

0
Ngân hàng lớn thứ nhì nước Đức sẽ cắt giảm hàng ngàn việc làm, ngừng trả cổ tức giữa lúc nhà băng hàng đầu Deutsche Bank vừa có cổ phiếu chạm đáy 20 năm.