Ngân hàng ồ ạt tăng vốn

0 Thanh Niên Online

Một số ngân hàng công bố phương án tăng vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng trong năm 2021.

Các ngân hàng tăng vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng /// Ảnh: Ngọc Thắng
Các ngân hàng tăng vốn điều lệ hàng ngàn tỉ đồng
Ảnh: Ngọc Thắng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa đưa ra tài liệu trình cổ đông việc tăng vốn điều lệ thêm 10.688 tỉ đồng trong năm 2021, lên 38.675 tỉ đồng. Cụ thể, tăng vốn điều lệ thêm hơn 9.795 tỉ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 35% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2020. Đồng thời tăng vốn điều lệ thêm dự kiến tối đa 700 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới dự kiến 70 triệu cổ phần phổ thông cho các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ có khả năng và sẵn sàng hợp tác nhằm tạo hệ sinh thái số mang lại lợi ích lâu dài cho MB.

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã thông qua phương án tăng vốn lên 27.019 tỉ đồng thông qua chia cổ tức tỷ lệ 25%. Năm 2020, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 9.596 tỉ đồng, tăng 28% so với năm 2019 và hoàn thành 126% kế hoạch. Dự kiến năm 2021, ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng 10.602 tỉ đồng; dự kiến chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Kết quả lợi nhuận quý 1 của ACB khả quan với lợi nhuận ước đạt 3.105 tỉ đồng (chiếm hơn 30% kế hoạch); tổng tài sản đạt 450.000 tỉ đồng, cho vay đạt 324.000 tỉ đồng, huy động đạt 352.000 tỉ đồng và nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Các cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cũng vừa thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 12.087 tỉ đồng lên 15.238 tỉ đồng. Cụ thể, với 1.127 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế, SeABank sẽ phát hành hơn 110,2 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 9,12%) để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của SeABank tại thời điểm chốt danh sách theo quy định. Phát hành 23,5 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (ESOP) và số tiền thu được sử dụng để đầu tư trái phiếu tổ chức tín dụng và trái phiếu Chính phủ. Ngoài ra, SeABank dự kiến phát hành tối đa 181,3 triệu cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm