Một số tin nhắn ngân hàng thanh lý nhà đất đến người dân /// Ảnh: T.X

Phát mãi tài sản qua tin nhắn rác?

2
Gần đây, thị trường rộ lên các tin nhắn ngân hàng phát mãi bất động sản với giá rẻ khiến nhiều người nửa tin, nửa ngờ...