Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Lào trao Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TNHH Sài Gòn - Hà Nội Lào tại Viêng Chăn

SHB ra mắt ngân hàng con 100% vốn tại Lào

0
Với tổng tài sản lên tới 128,95 triệu USD và vốn điều lệ ban đầu hơn 50 triệu USD, SHB Lào trở thành một trong những ngân hàng đầu tư mạnh mẽ nhất tại xứ sở triệu voi.