ngan hang trung uong duc

Đức muốn gom vàng về nước

Đức muốn gom vàng về nước

0
(TNO) Ngân hàng trung ương Đức Bundesbank dự định mang về nước hàng trăm tấn vàng được gửi tại Mỹ và Pháp trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.