ngan nam co mot

Người "phục" lụa

Người "phục" lụa

0
(TNTT>) Nói “phục” ở đây có nghĩa là “phục sinh”, “phục sáng” lại một bộ môn lụa truyền thống mà cũng có nghĩa “mai phục”, “đón lõng” một cơ hội ngàn năm có một; cơ hội mà không phải ai cũng đủ kiên tâm và tri thức để nắm bắt. Bùi Tiến Tuấn, một họa sĩ trẻ đã làm được điều đó.