Dùng ngân sách cho đúng chỗ

Dùng ngân sách cho đúng chỗ

04:25 14/12/2021 1

Tỉnh Khánh Hòa đang tiến hành cưỡng chế hàng loạt công trình xây dựng sai phép, trái phép trên địa bàn bằng việc tạm ứng gần 40 tỉ đồng từ ngân sách để thực hiện việc phá dỡ công trình.