Cần thêm trường đại học có ngành đặc thù

Cần thêm trường đại học có ngành đặc thù

0

Năm 2009, hai năm sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định 'Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ đến năm 2020', Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã nộp đề án nâng cấp ĐH cho Bộ GD-ĐT.