Không đồng tình về đào tạo y tế trong sửa đổi luật Giáo dục ĐH

Không đồng tình về đào tạo y tế trong sửa đổi luật Giáo dục ĐH

07:18 08/11/2018 0

Ông Nguyễn Minh Lợi, Phó cục trưởng Cục Khoa học - công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế, cho rằng dự thảo Giáo dục ĐH hiện chưa đề cập đến đặc thù trong đào tạo nhân lực y tế, trong đó có nội dung rất quan trọng của luật là về trình độ và văn bằng giáo dục ĐH. Nội dung này cũng đã được Bộ Y tế có ý kiến nhiều lần.

Cần thêm trường đại học có ngành đặc thù

Cần thêm trường đại học có ngành đặc thù

09:00 15/08/2014 0

Năm 2009, hai năm sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định 'Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ đến năm 2020', Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã nộp đề án nâng cấp ĐH cho Bộ GD-ĐT.