TS Nguyễn Thị Thuận chia sẻ về tâm huyết trong đào tạo ngành Luật tại Lễ Ra mắt Khoa Luật

Học Luật: Cần gì và được gì?

14:31 02/03/2019 4

Câu hỏi tuy đơn giản, nhưng bao quát nội dung cần làm rõ trước khi thí sinh quyết định học Luật, gắn bó với một nghề đang trở thành xu hướng lựa chọn của giới trẻ, với nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong thời gian qua.

Thủ tướng mới của Ý Giuseppe Conte /// Reuters

Trong hể hả, ngoài lo ngại

08:15 25/05/2018 0

Ở Ý, liên minh cực hữu dân túy Năm ngôi sao và Lega đã thành lập được chính phủ liên hiệp do ông Giuseppe Conte làm thủ tướng. 

Mưa qua trường luật

Mưa qua trường luật

06:00 30/07/2017 0

Làm xong bài test đánh giá năng lực ngành luật, cả nghìn thí sinh ra khỏi cổng trường một cách lặng lẽ, trật tự.