Khai thác than ở Quảng Ninh  /// Ảnh: Lưu Quang Phổ

Than ế do giá cao

07:25 27/06/2017 5

Vừa ứ đọng trong nước, vừa xuất tăng nhưng vẫn nhập khẩu rất mạnh, nghịch lý của ngành than hiện nay đang khiến dư luận khó hiểu.