Yêu cầu cán bộ không đi lễ hội giờ hành chính

Yêu cầu cán bộ không đi lễ hội giờ hành chính

0
UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ trung ương đến địa phương không sử dụng phương tiện công và giờ hành chính để đi lễ hội.