ngap chong ngap

Bài toán ngập lụt tại TP.HCM: Chỉ được giải vào năm 2020 ?!

Bài toán ngập lụt tại TP.HCM: Chỉ được giải vào năm 2020 ?!

0
(TNO) Liên tiếp trong những ngày từ 14.10 đến nay, sau cơn mưa vào lúc chiều tối, hàng loạt con đường tại TP.HCM lại bị biến thành... sông. Mặc dù TP.HCM đã có quy hoạch tổng thể thoát nước từ năm 2001 đến năm 2020 với nhiều dự án thoát nước; và hằng năm các đơn vị hữu quan vẫn tiếp tục bàn biện pháp giải ngập, chống ngập, thế nhưng mưa đến, triều lên, đường sá vẫn ngập lụt...