Thu hoạch cói /// Ảnh: Trần Cao Duyên

Chiếu Nga Sơn

08:00 26/11/2020 0

Tuổi thơ nằm ngủ ngon lành hiện ra trước mắt giữa rừng chiếu Nga Sơn. Tôi đang đứng trước một vương quốc mộng mơ!