Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh chưa rời khỏi Tây Ban Nha

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh chưa rời khỏi Tây Ban Nha

06:47 04/08/2022 45

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên, Văn phòng báo chí của Guardia Civil cho biết dù trường hợp nạn nhân người Anh bãi nại, công tố viên vẫn có quyền được tiếp tục vụ án nếu xét điều đó phục vụ lợi ích cộng đồng.