Ai bảo vệ quyền lợi người lao động?

Ai bảo vệ quyền lợi người lao động?

04:34 12/04/2021 1

Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể, mất tích, có chủ là người nước ngoài bỏ trốn đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa có hướng xử lý triệt để.