nghi le ky quac

Nghi lễ kỳ quặc

Nghi lễ kỳ quặc

0
(TNO) Tại Ấn Độ, những người thuộc giai cấp thấp tin rằng lăn qua thức ăn thừa hay nước bọt của những người thuộc tầng lớp cao sẽ có tác dụng chữa được bá bệnh.