/// ẢNH: XUÂN TRƯỜNG

Nghị lực sống của chị Mai Thị Thủy

1
Trong xã hội có không ít những tấm gương người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh vươn lên lập thân và giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ.