15 năm nhìn lại Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

15 năm nhìn lại Văn học - Nghệ thuật Việt Nam

0
Hội thảo khoa học toàn quốc Văn học, nghệ thuật 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) với chủ đề Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao - Thực trạng và giải pháp, diễn ra trong hai ngày (27 - 28.11.2013) tại Hội trường Nhà khách T78 (145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM).
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5

0
Ngày 5.6, Tỉnh ủy Bình Phước đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.
Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

0
Chiều 20.12, tại trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa 9) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.