Trong khó ló cái cũ

Trong khó ló cái cũ

10:21 08/07/2022 2

Ứng phó biến đổi khí hậu trái đất là chuyện dài, trong khi đảm bảo an ninh năng lượng là chuyện sống còn hiện tại đối với EU.