nghia cu

Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

Nghĩa của một số 'yếu tố láy' (*)

0
20. Éo trong uốn éo: Éo là một hình vị gốc Hán, bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ [夭] mà âm Hán Việt hiện hành là yểu, ở đây có nghĩa là “co lại, không duỗi ra được”.
Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy'

Lắt léo chữ nghĩa: Nghĩa của một số 'yếu tố láy'

0
Từ điển từ láy tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học do Hoàng Văn Hành chủ biên (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1994) đã thu nhận nhiều trường hợp bị mặc nhận là âm tiết láy (của các từ láy), trong khi đó vốn là những từ (hoặc hình vị) có (hoặc vốn có) đầy đủ ý nghĩa.
'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'

'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'

0
Hiến máu - Nghĩa cử cao đẹp ấy đã được Công ty TNHH Thời trang Hạ Vàng phát động nhằm chung tay đóng góp cho 'ngân hàng máu' tại ngay thời điểm cao trào của dịch bệnh COVID-19.