100 nơi làm việc tốt nhất VN

100 nơi làm việc tốt nhất VN

0
Ngày 14.2, mạng tuyển dụng nhân sự Anphabe (www.anphabe.com) công bố kết quả khảo sát độc lập 100 nơi làm việc tốt nhất VN, với sự tư vấn của Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen VN.