Lời vĩnh biệt nền quân chủ ngàn năm

Lời vĩnh biệt nền quân chủ ngàn năm

1
Lời tuyên ngôn thoái vị của hoàng đế Bảo Đại đọc chiều 30.8.1945 cũng là lời vĩnh biệt nền quân chủ đã ngự trị ở VN trên một ngàn năm, xác lập nền dân chủ của nhân dân VN.
Những điều các 'công bộc' của dân cần tâm niệm

Những điều các 'công bộc' của dân cần tâm niệm

0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm, nghĩa vụ của Đảng, của Chính phủ và mỗi cán bộ, đảng viên trước công việc, trước nhân dân.
Người sáng tạo & khơi nguồn sáng tạo

Người sáng tạo & khơi nguồn sáng tạo

1
(TN Xuân) Cuộc đời và sự nghiệp của nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh được cả loài người tiến bộ tôn vinh là hành trình không mệt mỏi, sáng tạo không ngừng. Không những thế, Người còn khơi nguồn cho sáng tạo Việt Nam trong thời đại mới.
 
Bài học ngoại giao 19.8

Bài học ngoại giao 19.8

0
69 năm trôi qua, bài học ngoại giao trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Hà Nội ngày 19.8.1945 vẫn đầy tính thời sự.
Vị tướng chiến lược xuất sắc

Vị tướng chiến lược xuất sắc

0
Đại tướng Văn Tiến Dũng là vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lâu năm nhất (1953-1978). Ông cũng là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Vi tướng tham mưu lỗi lac

Vi tướng tham mưu lỗi lac

0
Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói về Đại tướng Hoàng Văn Thái: “Có thể nói anh đã làm công tác tham mưu suốt cả cuộc đời”.