Thời gian xoay vần, số mệnh luân chuyển, như thuở xưa trên bãi cát dọc dài…   /// Ảnh: Thiên Anh

Ngóng biển

10:00 03/12/2020 2

Những con thuyền tiếp tục ra khơi, ông lênh đênh gửi đời neo bốn bể. Mặc kệ bà mòn mỏi, gầy hao ngồi trên bến đợi, chiều gối chiều một mình ngóng biển…