Lắt léo chữ nghĩa: Một tháng tiền 'cò'

Lắt léo chữ nghĩa: Một tháng tiền 'cò'

06:48 21/03/2021 0

Bây giờ, ở TP.HCM có một luật bất thành văn là nếu như người có nhà cho thuê nhờ một công ty (hay một cá nhân) môi giới cho thuê nhà thì phải chi cho họ hoa hồng là một tháng tiền thuê nhà sau khi cho thuê được nhà.

Lắt léo chữ nghĩa: Sơ bộ nhận xét về bảng Austroasiatic etyma in Vietnamese của Mark Alves

Lắt léo chữ nghĩa: Sơ bộ nhận xét về bảng Austroasiatic etyma in Vietnamese của Mark Alves

07:21 03/01/2021 4

Tại Hội thảo quốc tế về ngôn ngữ học lần IV ngày 20.12.2020 vừa qua ở Hà Nội, Giáo sư Mark Alves của Đại học Montgomery (Mỹ) có trình bày (từ xa) Báo cáo tóm tắt về từ vựng Nam Á nguyên sơ và Vietic nguyên sơ trong tiếng Việt (A Brief Report on Proto-Austroasiatic and Proto-Vietic Vocabulary in Vietnamese).